Grafomotorička vježbanka za razvoj grafomotorike - linije

Šta kažu našu kupci o grafomotoričkoj vježbanki - Linije

“Nakon EDUKATIVNIH KARTICA koje su mojoj 5,5 godišnjoj kćerki kroz igru i zabavu pomogle u savladavanju glasovne analize i sinteze riječi, isprobale smo i vašu najnoviju vježbanku GRAFOMOTORIKE.

Ja kao prosvjetni djelatnik iznimno sam zadovoljna na njezin cjelokupan sadržaj,uzimajući u obzir da je upravo grafomotorika presudna za djecu predškolske dobi prije početka učenja pisanja slova. Vaše vježbe su savršeno osmišljene za finu motoriku šake kao i koordinaciji oko-ruka.”

– Marina, Učiteljica

“Čim je vidjela vježbanku, Ajla se jako obradovala i odmah je željela da vidi šta se u njoj nalazi. Zajedno smo počeli istraživati i rješavati zadatke. Zadaci i motivi su prilagođeni djeci predškolskog uzrasta koja uče da drže olovku i pišu. Olakšavaju praćenje vlastitog traga u crtanju različitih linija i oblika. Ajla se trudila da što ispravnije drži olovku/bojicu. Rješavanjem ovih vježbi razvija se, ne samo fina motorika, već i pažnja i koordinacija oko-ruka. Bila je vrlo uporna u izradi zadataka, trudila se da bude uredna, tačna i precizna. I na kraju je bila jako sretna, jer je uspjela u izvršavanju zadataka.

Ova vježbanka nam je omogućila da se kvalitetno družimo i obogatimo zajednički provedeno vrijeme, a pri tome smo napravili i odlične fotografije, vjerne čuvare uspomena i podsjetnike na Ajlino učenje i odrastanje kroz igru.”

– Ajla i Amina, prof

Jako mi je važno da moje dijete svoje slobodno vrijeme provodi aktivno,kreativno i korisno. Vaši proizvodi su svakako na dnevnom repertoaru kod moje djevojčice. “Mislilica” nam se jako sviđa. Najbolji način da se kroz igru uči a da je djetetu zabavno. Korist ovog proizvoda se po meni ogleda u tome što se:
-uvrđuje postojeće znanje
-unapređuje i stiče novo znanje

a sve to kroz pažljivo smišljene i odabrane zadatke.”

– Edina, mama

Kako ih koriste naši krajnji korisnici

Šta kažu našu kupci o grafomotoričkoj vježbanki - Slova i Brojevi

“Vježbanka grafomotorike je divno izdanje za predškolski uzrast djece. Svakodnevno je koristim u radu sa djecom u svom “Logopedakom kabinetu Sunce”. Vježbamo pravilno držanje olovke, početno pisanje slova i brojeva. Djeca su oduševljena i rado popunjavaju stranice grafomotoričke vježbanke. “

– Alisa Hadžikadunić, dipl. defektolog-surdaudiolog

Kako ih koriste naši krajnji korisnici

NARUČI SVOJU GRAFOMOTORIČKU VJEŽBANKU SADA:

2021 | Igraj Uči Rasti d.o.o. © Sva prava zadržava