Opis

Set Igraj Uči Rasti sadrži dvije pune abecede, te dodatnih 25 samoglasnika. Jednom kada dijete nauči slova, moguće je preći na sastavljanje riječi.