Kreći se sa mnom

Uzrast: 2-3 g.

Zamolite svoje dijete da vas oponaša dok hodate, skočite, pljeskate ili se sagnete da dodirnete nožne prste.

Onda probajte da li mogu da urade te iste akcije kada izgovorite riječi. “Pljesni, okreni se, skoči!”

Izazovite ih tako da ubrzate, usporite ili dodate više koraka kao što su: “Dokuči, okreni se, skoči, a zatim pljesni rukama!”

Šta pri tome vaše dijete uči?

Vaše dijete koristi svoje sposobnosti fokusiranja i samokontrole dok pokušava da oponaša vaše riječi i postupke.

Promjenom brzine pokretima, izazivaš ih da razmišljaju dok su u pokretu. 
Oni također koriste svoju radnu memoriju da bi pratili šta slijedi.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter