Ekspresija

Uzrast: 4-5 g.

Napravite ekspresiju lica koja izražava neki osjećaj i zamolite vaše dijete da napravi lice koje izražava suprotan osjećaj.

Ako napravite tužno lice, dijete bi trebalo napraviti sretno lice. Razgovarajte o tome, da li su vidjeli tu ekspresiju na licima drugih ljudi.

Šta pri tome vaše dijete uči?

Ova aktivnost pomoći će vašem djetetu da uči empatiju. 
Vježba razumijevanje emocija drugih ljudi, te kako izraziti vlastita osjećanja. To je važna vještina koju svakodnevno koristimo kao odrasli!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter