Da li bi radije bio?

Uzrast: 4-5 g.

Postavite vašem djetetu pitanja poput: “Da li bi radije bio ptica ili riba? Zašto?“

Neka vam da nekoliko razloga iz svog zapažanja poput, “Volim vodu, tako da želim da budem kao riba!”

Onda se zamijenite i odgovorite na njihova pitanja!

Šta pri tome vaše dijete uči?

Kada postavljate pitanja vašem djetetu pomažete mu u razvijanju njegovih sposobnosti razmišljanja, rješavanje problema, obrade informacija, procjene i sl. Posebno kada postavljate pitanja koja prevazilaze jednostavne odgovore “da” ili “ne”.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter