Shopping Cart

Matematički zadaci

Sadržaj

Svako dijete voli da istražuje. Sretno je kada nauči nešto novo. Voli da se dokazuje i veoma mu je bitno da roditelji pohvale njegov trud. Međutim, ponekad se može desiti da za stvari koje je potrebno naučiti u najranijem dobu, dijete postaje nezainteresovano ili ne može da se koncentriše. Vremenom mu se može javiti i strah i odbojnost prema nečemu što je složeno. Matematika, odnosno matematički zadaci su jedna od takvih pojava. Potrebno je imati strpljenja i vremena da ih dijete savlada. Igra je najbolji način za to. Zabavnim učenjem ono stječe vještine uz pomoć kojih će sa lakoćom prevazići sve prepreke. Novo znanje će usvajati sa ljubavlju i voljom.

Kada dijete nauči brojeve, pravo je vrijeme da ga roditelji postepeno podstiču na rješavanje jednostavnih zadataka, npr. 1+2=3; 5-3=2; 3+3-2=4; 2×2=4 i sl. Matematiku će zavoljeti u najranijem djetinjstvu i uz puno samopouzdanja i ponosa biti spremno na školske izazove. Razmišljat će kritički i pametno. Razvit će shvatanje kako i zašto stvari funkcionišu.

 Matematički zadaci uz Igraj Uči Rasti

Igraj Uči Rasti osim 65 karti sa brojevima, sadrži i 25 karti sa matematičkim operacijama: sabiranje, oduzimanje, dijeljenje i množenje, kao i karte sa znakom jednako. Uz pomoć njih, moguće je sastavljati i vježbati matematičke zadatke. Sabiranje i oduzimanje postalo je kreativno i ispunjeno prekrasnim bojama, a dijeljenje i množenje jednostavno i praktično.

Roditelji i djeca sada imaju sjajnu priliku provesti kvalitetno vrijeme zajedno, ispunjeno smijehom i zabavom.