Memorija

Memorija je igra za sve uzraste. Smatra se za jednu od najuniverzalnijih igrara na svijetu. Veoma je jednostavna za igrati i veoma je korisna za djecu. Također, poznata je i pod imenima Koncentracija i Parovi. Iako je dizajnirana za dva igrača, Memoriju može igrati i više igrača, pa čak i jedan igrač samostalno. Igra zahtijeva […]

Kalkulator

Kalkulator je igra u kojoj se koriste karte s brojevima. Igrači moraju znati da koriste osnovne matematičke operacije kako bi odnijeli pobjedu u ovoj igri. Mečevi mogu trajati od 2 do 15 minuta, zavisno od poteza i načina igranja koje igrači primjenjuju, kao i od ciljanog broja kojeg treba ostvariti tokom igre. Može se igrati […]

Abecedna uturka

Abecedna utrka

Abecedna utrka je jako zanimljva igra koju možete igrati uz Igraj Uči Rasti. Abeceda je jedna od prvih složenih stvari koje se uče u školi. Predstavlja skup slova, odnosno osnovne simbole za pisanje. Zanimljivo je to da riječ abeceda dolazi od imena četiri prva slova A, Be, Ce i De. Na prvi pogled, našim mališanima […]

Geometrijski oblici

Geometrijski oblici mogu biti pravilni i nepravilni i nalaze se svuda oko nas. Osnovni geometrijski oblici su: krug, trougao i kvadrat, odnosno pravougaonik. Naši mališani uz pomoć njih uče da organizuju svoja zapažanja i misli. Sve predmete koje zapazimo u svojoj okolini možemo izraziti kroz geometrijske oblike. Promatrajući oblike oni proučavaju karakteristike koje sadrži neki predmet. […]

Boje

Dječiji svijet je ispunjen šarenilom veselih boja. One su njihov stimulator i pokretač. Dijete uvijek reaguje pozitivno na boje i one joj uvijek privuku potrebnu pažnju. Lakše se izražavaju bojama nego riječima. To čine na svoj specifičan način. U najranijem razvoju dijete izražava posebnu ljubav i simpatiju prema određenoj boji. Za njega je veoma bitno da […]

Matematički zadaci

Svako dijete voli da istražuje. Sretno je kada nauči nešto novo. Voli da se dokazuje i veoma mu je bitno da roditelji pohvale njegov trud. Međutim, ponekad se može desiti da za stvari koje je potrebno naučiti u najranijem dobu, dijete postaje nezainteresovano ili ne može da se koncentriše. Vremenom mu se može javiti i […]

Brojevi

Brojevi su promjenjiva vrsta riječi. Njima se izriče količina onoga što je imenovano i onoga što je po redu. Dijele se na glavne i redne. Bez brojeva ne bi bilo matematike. Brojevi i matematika mogu da budu veoma zabavni. Potrebno ih je tako predstaviti djeci još od najranije dobi. Sve brojeve koji nas okružuju možete […]

Prve rečenice

Dragi roditelji, kada vaše dijete nauči slova i savlada prve riječi, potaknite ga da uz Igraj Uči Rasti sastavi i prve rečenice. Aktivno učestvujte u razvijanju njegovih jezičkih vještina od najranije dobi. Neka vaš mališan bude kreativan i maštovit.  Pripovijedajte mu o svemu što se događa u njegovom okruženju i neka to opiše kroz jednostavne […]

IGRAJ UČI RASTI - UČENJE NOVIH RIJEČI

Riječi

Djetinjstvo je velika avantura za svako dijete, pa tako i učenje novih riječi za njih treba da predstavlja jednu veliku zabavu. Učenje prvih riječi jedan je od najvažnijih zadataka u razvoju djeteta.  Neke od njih dijete vrlo brzo pamti, a neke je potrebno ponoviti i više puta. Svaka riječ za njih predstavlja određenu emociju; neke su […]

Igraj Uči Rasti omogućava učenje slova jer sadrži punu abecedu. Na svakoj karti se nalazi malo i veliko slovo praćeno asocijativnom ilustracijom.

Slova

Dragi roditelji, da li se sjećate dana kada ste prvi put naučili slova, kada ste prvi put napisali svoje ime? Koliko ste samo taj dan bili sretni. Koliko ponosni na sebe i htjeli ste da to pokažete svima? Zamislite samo koliko ćete biti sretni i ponosni kada vaše dijete nauči da napiše svoje ime. Kada […]