Opis

Igraj uči rasti osim 65 karti sa brojevima, sadrži 25 karti sa matematičkim operacijama: sabiranje, oduzimanje, dijeljenje i množenje, kao i karte sa znakom jednako, te omogućava sastavljanje i vježbanje matematičkih zadataka.