Opis

Sa kartama na kojima se nalaze brojevi, kojih ima 60, moguće je igrati društvenu matematičku igru Kalkulator, u kojoj se ciljevi postižu računanjem koristeći se matematičkim operacijama. Strategijom i matematičkim vještinama odnesite pobjedu!