Predstavljamo: Grafomotorička vježbanka – Slova i Brojevi

Grafomotorička vježbanka grafomotorike Slova i Brojevi A kao auto

Grafomotorička Vježbanka – Slova i Brojevi namijenjena je djeci predškolskog uzrasta odnosno pripremnoj grupi u predškolskim ustanovama. Pomaže djetetu da se bolje snađe u prostoru na papiru, da uči pisati s lijeva na desno te da uči pratiti linijska ograničenja.
 
Pisanjem i prepisivanjem slova i brojeva djeca će savladati vještinu držanja olovke, što će biti dragocjena priprema za školu i za pisanje složenijih grafomotoričkih formi. Vježbanka se može koristiti u kući sa roditeljima ili u predškolskim ustanovama.
 
Prvih 30 strana posvećeno je učenju i pisanju slova, tako da je ovo prava vježbanka ukoliko kod kuće imate budućeg prvačića ili vodite pripremnu predškolsku grupu u vrtiću.
  • Stranice sadrže velika štampana slova od A do Ž uz dodatnih 10 stranica za brojeve od 1 do 10.
  • Strelice koje pokazuju djeci kako se slovo piše.
  • Asocijativna ilustracija za svako slovo, i polja za upisivanje riječi šta slika predstavlja.
Distrakcija je minimizirana. Djeca, posebno predškolska djeca, imaju kratak raspon pažnje. Ova vježbanka će im olakšati da se fokusiraju na pisanje slova pomoću jednostavnih, čistih linija i jednog grafikona po slovu.
 
Štampano je na kvalitetnom debljem papiru, te se može raditi na njemu olovkama, drvenim bojicama, i flomasterima, a i korištenje različitih olovaka ima udjela u razvoju grafomotorike.

Vaše dijete će savladati vještinu držanja olovke, što će biti dragocjena priprema za školu i za pisanje složenijih grafomotoričkih formi.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter