Matematički zadaci

Svako dijete voli da istražuje. Sretno je kada nauči nešto novo. Voli da se dokazuje i veoma mu je bitno da roditelji pohvale njegov trud. Međutim, ponekad se može desiti da za stvari koje je potrebno naučiti u najranijem dobu, dijete postaje nezainteresovano ili ne može da se koncentriše. Vremenom mu se može javiti i strah i odbojnost prema nečemu što je složeno. Matematika, odnosno matematički zadaci su jedna od takvih pojava. Potrebno je imati strpljenja i vremena da ih dijete savlada. Igra je najbolji način za to. Zabavnim učenjem ono stječe vještine uz pomoć kojih će sa lakoćom prevazići sve prepreke. Novo znanje će usvajati sa ljubavlju i voljom.

Kada dijete nauči brojeve, pravo je vrijeme da ga roditelji postepeno podstiču na rješavanje jednostavnih zadataka, npr. 1+2=3; 5-3=2; 3+3-2=4; 2×2=4 i sl. Matematiku će zavoljeti u najranijem djetinjstvu i uz puno samopouzdanja i ponosa biti spremno na školske izazove. Razmišljat će kritički i pametno. Razvit će shvatanje kako i zašto stvari funkcionišu.

 Matematički zadaci uz Igraj Uči Rasti

Igraj Uči Rasti osim 65 karti sa brojevima, sadrži i 25 karti sa matematičkim operacijama: sabiranje, oduzimanje, dijeljenje i množenje, kao i karte sa znakom jednako. Uz pomoć njih, moguće je sastavljati i vježbati matematičke zadatke. Sabiranje i oduzimanje postalo je kreativno i ispunjeno prekrasnim bojama, a dijeljenje i množenje jednostavno i praktično.

Matematički zadaci su lakši uz Igraj Uči Rasti

Roditelji i djeca sada imaju sjajnu priliku provesti kvalitetno vrijeme zajedno, ispunjeno smijehom i zabavom. 

Brojevi

Brojevi su promjenjiva vrsta riječi. Njima se izriče količina onoga što je imenovano i onoga što je po redu. Dijele se na glavne i redne. Bez brojeva ne bi bilo matematike.

Brojevi i matematika mogu da budu veoma zabavni. Potrebno ih je tako predstaviti djeci još od najranije dobi. Sve brojeve koji nas okružuju možete upotrijebiti u edukativne svrhe. Najbolji način za to je da ih djeca uče kroz igru. Igra je najbolje sredstvo putem kojeg će savladati nove stvari.

Zašto su brojevi važni u najranijoj dobi?

Učenjem brojeva u najranijoj dobi djeteta postavlja se dobar temelj za razvoj njegove ličnosti i njega kao individue. Dijete stječe osjećaj za pripadnost, količinu, saradnju i povezanost sa okolinom. Razvija svoju sposobnost za izvođenje zaključaka, čime se nastoji spriječiti dosada, nezainteresovanost i pasivnost.

Naučiti djecu brojevima zapravo je vrlo jednostavno. Samo je potrebno malo strpljenja i vremena. Igraj Uči Rasti se pobrinuo da kroz zabavan način djeci omogući jednostavno učenje brojeva. Set naših kartica sadrži šest puta brojeve od 1 do 10 te dodatnih pet kartica sa nulom. Vaše dijete će uživati uz naše ilustrovane kartice prepune šarenih boja, jer su posebno dizajnirane samo za njega.
Brojevi su zabavni uz Igraj Uči Rasti

Provedite nezaboravne trenutke u konstruktivnoj igri sa vašim najmlađim. Zajedno otkrivajte set vrijednosti koji vam nudimo, prepun iznenađenja koje smo spremili za vas.