Poštarina je BESPLATNA za sve narudžbe preko 60 KM!
Djeca u vrtiću

Socijalno – emocionalna inteligencija

Socijalno emocionalna inteligencija je vještina koju je potrebno razvijati u najranijem djetinjstvu.  Nažalost, svakodnevni smo svjedoci da djeca svoje slobodno vrijeme provode uz tehnologiju. Roditelji im čak to i omogućavaju, misleći da je to ispravan način da ona zaokupiraju svoje vrijeme. Sve više su izloženija stresu i pasivnija su. Gube osjećaj za komunikacijom i često izražavaju svoje negodovanje i ljutnju. Izbjegavaju kontakte sa drugom djecom, razvijajući osjećaj stida i ljubomore.

Takve osobine im mogu izazvati određene poteškoće i odraziti im se u formiranju ličnosti.  Zato je jako bitno da djeca nauče da izražavaju svoje emocije i da upravljaju sa njima. Tada će lakše stupati u socijalne odnose sa drugima.

Socijalno – emocionalna inteligencija uz Igraj Uči Rasti

Igraj Uči Rasti nastoji uz pomoć svojih edukativnih karata, da kroz igru, aktivira što veći broj djece da razvijaju ove vještine. Igra promovira saradnju i dijeljenje. Cilj je da djeca uživaju i da se zabave, ali i da razvijaju osjećaj pripradnosti i timskog rada. Želimo da doprinesemo rješavanju problema nepravilnog razvoja djece, manjka stimulacije razvoja kognitivnih i intelektualnih sposobnosti u godinama koje su ključne za njihov razvoj. Time želimo da osiguramo izrastanje jedne pametne i promišljene nove generacije

Kada dijete usvoji ove vještine, otvaraju mu se razne mogućnosti koje mu mogu pomoći da izraste u inteligentnu i društveno aktivnu ličnost. Cijelo svoje djetinjstvo kroz Igru Uči kako da Raste. Neka svaki izazov savlada na zabavan način.

Šta mislite o ovom blogu?
11 odgovori
Love
Love
5
Star
Star
4
Smile
Smile
2
Haha
Haha
0
Sad
Sad
0
Weary
Weary
0