Mašta i kreativnost

mašta i kreativnost

Mašta i kreativnost su ključne vještine za razvoj djeteta. Roditelji bi trebali da u što većoj mjeri podstiču maštu kod djece. Ona razvija njihovu kreativnost i pozitivno utječe na njihov razvoj. Zadatak svakog roditelja je da uživa u kreativnim idejama koje njihovi mališani ispoljavaju maštom. Nikako ne sputavajte dječije ideje. To može dovesti do gubitka maštovitosti i straha od razvijanja kreativnosti i savladavanja novih izazova.

Od najranije dobi pa sve do školskih dana dijete živi u svom imaginarnom svijetu. Ono je vladar tog svijeta i u njemu se osjeća najsigurnije. Igra je način na koji ono sprovodi svoju vlast. Kroz igru dijete ispoljava svoje snove. Ima neograničenu moć. Ono što zamisli, to i uradi. Zato je razvoj mašte i kreativnosti jako bitan za formiranje njegove ličnosti. To mu u budućnosti pruža osjećaj samopouzdanja, sposobnost rješavanja novih izazova i prepreka te donošenja zaključaka i odluka.

Albert Ajnštajn je rekao da je mašta važnija od znanja. Može sve da se zna, a ništa ne napravi, dok s malo mašte sve može da se napravi. Misija Igraj Uči Rasti od početka je bila namijenjena dječijoj mašti i kreativnosti. Svaka naša kartica predstavlja ilustraciju prekrasnih boja. Uz pomoć njih dijete će moći svaku tu ilustraciju posebno doživjeti u svom svijetu mašte. Može da kreira nove ideje i nove riječi, kao i rečenice u kojima će opisati svoje snove ili da napravi razne kombinacije, da osmisli zagonetke kojima će samo on znati tačan odgovor. Zar to nije divno? Također, roditelji trebaju uživati u svemu tome i diviti se kreativnosti koju njihov mališan iz dana u dan predstavi maštom.

Mašta i kreativnost uz pomoć naših edukativnih kartica

Igraj Uči Rasti je edukativna igra uz koju razvijate i njegujete sposobnosti i vještine vašeg djeteta. Kroz igru vaši mališani uživaju i najbolje otkrivaju svijet i sebe. Koristeći se asocijativnim slikama osmišljavaju maštovite priče i podstiču svoju maštu i kreativnost.

Kroz igru i maštu stvaraju se nove generacije koje će jednoga dana biti veliki ljudi. Uz pomoć Igraj Uči Rasti mali ljudi stvaraju velike ideje.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter