5 elemenata Igraj Uči Rasti

Karte

Set karata Igraj Uči Rasti sastoji se od 5 elementa i to: Slova, Brojevi, Boje, Geometrijski oblici i tijela i Računske operacije. Svaki od elemenata se može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa ostalim elementima od kreiranja riječi, matematičkih operacija pa do ostalih društvenih igara. Spaja učenje i zabavu!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter