Korpa
Poštarina je BESPLATNA za sve narudžbe preko 35 KM!

Igračke za djecu

Blog

Edukativne Prednosti

igračke za djecu

Naše igračke za djecu su dizajnirane s namjerom da „učenja bude zabavno“.
U nastavku su istaknute edukativne prednosti koje razvijaju naše igračke za djecu.

Igraj Uči Rasti razumije važnost ovih vještina i stvorili smo igračke i vježbe koje potiču komunikaciju, interakciju i raspravu; a koje pomažu u razvoju govora i jezičkih vještina, te samopouzdanja.

Igraj Uči Rasti didaktičke igračke pomažu u prepoznavanju slova, riječi, brojeva, oblika i boja. Djeca od rane dobi uče da oblici predstavljaju određeno značenje i to je ključna vještina koju će dijete naučiti kad razvija pismenost.

Za razvoj ovih vještina djeca trebaju puno prakse i priliku da ih koriste u širokom rasponu situacija. Igraj Uči Rasti nudi nekoliko igračaka na bazi brojeva koji pomažu u razvoju i jačanju tih bitnih numeričkih koraka. One se kreću od prepoznavanja brojeva i vještina prvog brojanja do sabiranja, oduzimanja i množenja brojeva.

Raspoznavanje boja je alat za učenje mnogih vještina u svim područjima nastavnog plana i programa, od matematike i nauke do jezika i čitanja. Na primjer, kad vaše dijete nauči da raspoznaje razlike i sličnosti između boja, koristi iste vještine koje su im potrebne da prepoznaju razlike između slova i brojeva.

Naši proizvodi uvode načine organiziranja i kategorizacije boja kao sredstva za slaganje i sortiranje.

Prvi korak u razumijevanju slova je mogućnost da se razlikuju oblici. Igranje i vježbanje naših ciljanih materijala pružiće temelje za rani razvoj matematike i pismenosti djece.

Memorija je sposobnost pohranjivanja i prisjećanja informacija i iskustava. Razvijanje dobre memorije osigurava da dijete može zadržati informacije koje su mu date kako bi ga primijenilo na druga područja svog života.

Igrajući se uz Igraj Uči Rasti didaktičke kartice za podudaranje i pamćenje, djeca uče prepoznati sličnosti i razlike, sortirati po karakteristikama, prisjećati sekvence i pamtiti upute i predmete.

Igraj Uči Rasti nudi nekoliko proizvoda koje razvijaju vještine promatranja ohrabrujući djecu da uspoređuju sličnosti, primjećuju razlike i grupišu predmete, npr. prema veličini, boji ili obliku.

Naši proizvodi razvijaju dječju koordinaciju oka-ruka, jer se od njih traži da promatraju i podudaraju određene dijelove da bi odlučili koji će se spojiti pravilno. Da prate linije i instrukcije za pisanje.

Igraj Uči Rasti odlične su za pomoć djeci da prepoznaju i razumiju pravila zajedničkog igranja društvene igre, od čekanja na potez do prelaska kockice do dijeljenja karti.

Igraj Uči Rasti igre idealne su za maštovitu igru, omogućujući igraču da preuzme određenu ulogu i realizira ono što su vidjeli u stvarnom životu. Imitiranje ovog ponašanja pomaže djeci da steknu bolje razumijevanje svijeta oko sebe.