Igraj Uči Rasti – Boje

Opis

U setu se nalaze karte sa 10 različitih boja. Djeca mogu da uče boje, i da kombiniraju karte sa bojama u svrhu igranja društvene igre Memorija.

boje